Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

3M™ Diamond Grade™ Μεμβράνες Εργοταξιακής Σήμανσης 
 

Μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη για πινακίδες και λοιπές συσκευές εργοταξιακής σήμανσης. Υψηλής αντανακλαστικότητας και ανθεκτική. Μοναδικά οπτικά χαρακτηριστικά, κατασκευσμένη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διάφορων συσκευών.


3M™ High Intensity Μεμβράνη Εργοταξιακής Σήμανσης 
 

Υψηλής αντανακλαστικότητας και απόδοσης σε ευρείες γωνίες, με ενθυλακωμένους φακούς χρησιμοποιείται στην κατασκευή / συντήρηση των πινακίδων, καθώς και των λοιπών συσκευών εργοταξιακής σήμανσης. Ιδιαίτερα ορατή υπό γωνία παρατήρησης 30ο ή και μεγαλύτερη, έτσι ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί να μπορούν να δουν ακόμη και τις πινακίδες που βρίσκονται υπό γωνία, ή εκτός θέσεως.3Μ(ΤΜ) Engineer Grade Μεμβράνη Εργοταξιακής Σήμανσης 
 

Αντανακλαστική μεμβράνη ενσωματωμένων φακών, για πινακίδες και λοιπές συσκευές εργοταξιακής σήμανσης. Κατάλληλη για 
άκαμπτα και εύκαμπτα υποστρώματα.Προειδοποιητική πινακίδα για περιοχή με συχνά ατυχήματαΑντανακλαστική 10cm x 200 cm

Προειδοποιητική πινακίδα για περιοχή με συχνά ατυχήματα
Αντανακλαστική 150 cm x 200 cm