Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ


Π - 80 Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.
Π - 81 Προειδοποιητηκή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
Π - 82 // // εισόδου σε αυτοκινητόδρομο 
απο δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.
Π - 83 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
Π - 84 // // // // // // // //
με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητόδρομου.
Π - 85 Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθυ νσεων στην αρχή εξόδου απο
τον αυτοκινητόδρομο(αρχή λωρίδας επιβρ΄δυνσης κόμβου).
Π - 86 Κατεύθυνση εξόδου απο τον αυτοκινητόδρομο.
Π - 87 Επιβεβαιωτική της εισόδου στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά
τον ανισόπεδο κόμβο.
Π - 88 Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Π - 89 Κατευθύνσεως εισόδου στόν αυτοκινητόδρομο.
Π - 90α - Π - 90β - Π - 90γ Προειδοποιητικές εξόδου απο τον αυτοκινητόδρομο
σε αποστάσεις 300 - 200 - 100 μ.αντίστοιχα Προ της εξόδου.