Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Κατασκευάζουμε στέγαστρα (στάσεις αναμονής επιβατών) ανάλογα με τις ανάγκες

Του Δήμου σας και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση τους.

Ακόμη τα στηρίζουμε και με διαφήμιση επιχειρήσεων.